Ciepła Belka Montażowa – Najlepsze Rozwiązanie dla Wymogów Izolacyjności Cieplnej

Wprowadzenie

Od 2021 roku, wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych znacznie wzrosły. W związku z tym, istnieje coraz większa potrzeba wykorzystania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie najlepszych wyników w zakresie izolacyjności termicznej i ograniczenia strat ciepła. Jednym z takich rozwiązań jest Ciepła Belka Montażowa Marbet, która jest najlepszym sposobem na szczelny montaż okien, odpowiadający najwyższym wymaganiom inwestorów.

Zwiększenie Izolacyjności Termicznej w Prosty Sposób

Odpowiednia jakość ciepłego montażu w prosty sposób pozwala na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania budynku. W budownictwie energooszczędnym dąży się do minimalizacji strat ciepła wynikających z mostków cieplnych oraz szczelności połączeń. Samo zamontowanie stolarki otworowej o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montażu stolarki zaleca się, aby okna i drzwi balkonowe były wysunięte poza lico ściany (przesunięte do strefy izolacji zewnętrznej budynku) oraz były wykonane możliwie szczelne połączenia ram okiennych i drzwiowych z murem.

Innowacyjne Rozwiązanie Montażu Stolarki

Innowacyjność rozwiązania montażu stolarki otworowej w oparciu o segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS – Ciepłych Belek Montażowych (CBM) Marbet polega na poszerzeniu ościeża poprzez wykonanie szczelnej ramy nośnej z tych elementów na zasadzie „budowania z klocków”. Belki te wraz z uzupełniającymi je elementami montażowymi: belką podprogową (BP), podstawami pod parapety: wewnętrznym (PPW) i zewnętrznym (PPZ) oraz innymi elementami łączącymi dostępnymi powszechnie na rynku budowlanym jak kleje i pianki PU, łączniki montażowe oraz taśmy uszczelniające zapewniają szczelny i prosty w realizacji montaż dostępnych na rynku okien i drzwi.

Współpraca z Fachowcami i Praktykami

System został zaprojektowany przy udziale fachowców i praktyków – montażystów i producent